Artoos, continu inspelen op nieuwe uitdagingen

Artoos werd in 1946 opgericht en startte als drukkerij-uitgeverij van het betalend streekweekblad ‘De Haechtenaar’. Later kwam daar ‘Ons Nieuws’ bij, de editie voor de streek rond Heist-op-den-Berg. Naast deze streekbladen vormde gelegenheidsdrukwerk (trouwuitnodigingen, geboortekaartjes,…) een bron van inkomsten.

Begin jaren ’70 kwam er een kentering in de markt. Grote kranten pakten allemaal uit met regionale katernen. Omdat het uitgeven van een betalend weekblad onrendabel dreigde te worden, schakelde Artoos over naar een gratis bedeeld huis-aan-huisblad (‘t Klokske). Het gelegenheidsdrukwerk verloor geleidelijk aan belang.

Artoos groeide en verhuisde in de jaren ’80 in verschillende fases vanuit het centrum van Haacht naar de huidige vestiging op het industrieterrein van Kampenhout-Sas.
Na een investering in een krantenrotatiepers (1981) en in een heatset rotatiepers (1985 en ‘92) groeide het aandeel publicitair drukwerk van jaar tot jaar. Hoofdzakelijk lokale en regionale distributiebedrijven lieten hun reclamefolders bij Artoos opmaken en drukken.

Van reclamedrukwerk naar one-stop-shop

Begin 1994 nam Jos Artoos (nu nog steeds voorzitter van de actieve raad van bestuur van artoos group) het familiebedrijf over. Zijn visie: van Artoos een bedrijf met een sterke toegevoegde waarde maken. Méér dan een drukkerij.

Daarom volgde al na enkele maanden een radicale strategische keuze: de reclamebladen werden verkocht, en met de opbrengst van de verkoop werden enkele investeringen gedaan die de grondvesten van het nieuwe Artoos zou leggen. Artoos ontwikkelde zich geleidelijk aan en met veel zin voor innovatie tot een unieke one-stop-shop voor on- en offline communicatie.
Kenmerkend daarbij is de buitengewone aandacht dat het schenkt aan duurzaam ondernemen. Dat merk je in de manier waarop Artoos zijn middelen besteedt, hoe het omgaat met klanten en medewerkers en hoezeer het begaan is met het milieu. In die mate zelfs dat het al sinds 2010 een klimaatneutraal bedrijf is.

Artoos is een bedrijf met visie. Een bedrijf met een onstuitbare ondernemingszin, dat samen met zijn klanten de toekomst recht in de ogen kijkt en er 100% voor gaat.