De General Data Protection Regulation (GDPR)… Er is tegenwoordig geen ontkomen aan!
Deze nieuwe Europese privacywet geeft burgers verdere controle en rechten over hun persoonsgegevens. Eind mei wordt ze ingevoerd. Vanaf dan moet elke organisatie kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt, hoe ze deze data gebruikt (met akkoord van de betrokken personen) en hoe ze ze beveiligt.

Ook wij zijn in volle voorbereiding om tegemoet te komen aan de eisen van de GDPR. Logisch, want er gaan dagelijks heel wat persoonsgegevens door onze handen. Voornamelijk adresgegevens die ons door klanten toevertrouwd worden in het kader van mailings.

Ons GDPR-team is momenteel zijn gap-analyse aan het afronden. Uiteraard werken we al jaren in een sterk beveiligde ICT-omgeving en verwerken we alle mogelijke persoonsgegevens met respect voor privacy, maar de gap-analyse zal ons toelaten om verdere optimalisaties door te voeren. Dat we bij artoos group de bescherming van persoonsgegevens zeer ernstig nemen, blijkt uit de reeds gemaakte ICT-investeringen en -procedures, maar ook uit onze investering in een specifieke GDPR-verzekering.
We doen met andere woorden al het nodige opdat onze klanten op beiden oren kunnen slapen.

Wil je meer informatie over hoe wij binnen artoos group met persoonsgegevens omgaan? Dan kan je terecht bij Dominiek Vandersmissen, onze Delivery Director die ook de rol van DPO op zich heeft genomen. Hij beantwoordt met plezier al je vragen.
dominiek.vandersmissen@artoosgroup.eu