‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Het is een waarheid als een koe. Daarom proberen ook wij ons steentje bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die de VN wereldwijd wil realiseren tegen 2030. Dat doen we bijvoorbeeld binnen het kader van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). En die inspanningen werden onlangs internationaal gelauwerd door UNITAR, het opleidingsinstituut van de Verenigde Naties.

Vele kleintjes maken één groot

Binnen het VCDO-traject stellen we sinds 2018 jaarlijks een actieplan op met 10 duurzame doelstellingen, geïnspireerd door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) van de VN. De VN wil deze ambitieuze doelen (geen armoede, kwaliteitsonderwijs, verantwoorde productie, …) wereldwijd realiseren tegen 2030. Ook wij scharen ons achter dat plan.
De voorbije jaren hebben we binnen het VCDO-traject dus al meer dan 30 acties gerealiseerd die hun steentje bijdragen aan de SDG’s. Enkele voorbeelden:
– introductie van werkplekleren waarbij gemotiveerde werkzoekenden bij ons, al doende, de knepen van het vak leren en we hen nadien ook aanwerven (SDG 4),
– het verbeteren van de luchtomgeving door opvang van fijn stof (SDG 8, 9),
– installatie van een nieuwe offsetpers die minder water verbruikt, minder energie verbruikt en minder papierafval genereert omdat ze sneller tot perfecte druks komt (SDG 6, 12, 13),
– keuze voor 100% groene stroom (SDG 7),
– medisch onderzoek, specifiek voor alle werknemers die werk(t)en met chemische producten (SDG 3, 8, 11),
– faciliteren van loopbaanontwikkeling zodat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen (SDG 4, 8, 16)
– actief promoten van klimaatneutraal drukwerk zodat nog meer organisaties zich bewust worden van deze mogelijkheid om de ecologische voetafdruk van hun communicatie te verkleinen (SDG 1, 8, 15).
Zo bouwen we stap voor stap mee aan een duurzame, gezonde wereld met kansen voor iedereen.
Omdat we al drie jaar met succes deelnemen aan het Voka-traject, kende UNITAR ons het certificaat van SDG Pioneer toe.

Samenwerken is de toekomst
We zijn heel blij met deze internationale erkenning en we dragen ze in de eerste plaats op aan onze medewerkers. Want uiteindelijk zijn zij het die de actiepunten realiseren en zo bijdragen aan de verduurzaming van ons bedrijf én aan een betere toekomst voor iedereen. Daarnaast spelen ook al onze klanten, leveranciers en onderaannemers een rol bij het uitvoeren van ons duurzaam beleid. Het is immers belangrijk dat we allemaal op dezelfde golflengte zitten. Dat we elkaar inspireren en stimuleren om altijd opnieuw te kiezen voor de optie die het meest maatschappelijk verantwoord is.
De coronapandemie toont in heel extreme mate dat drastische veranderingen en transformaties mogelijk zijn. Laten we er werk van maken… in de goede richting!

Wil je meer weten over onze inspanningen in het kader van de SDG’s?
Neem contact met ons op. We delen graag onze ervaring en willen je inspireren om dezelfde duurzame weg te bewandelen.