Wij voeren een milieubeleid volgens de ISO 14001-norm. Die norm vereist o.a. dat je als bedrijf je beleid publiek kenbaar maakt. Wij vatten ons beleid als volgt samen:

Ter uitvoering van zijn verbintenis om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling en m.a.w. zijn ecologische voetafdruk te beperkten tot een minimum, oefent artoos group zijn activiteiten uit als een verantwoordelijke onderneming met zin voor burgerschap, leeft het de wetten van het land na en besteedt het de nodige aandacht aan het welzijn van zijn medewerkers, veiligheid en milieu.

Om dit te bereiken voert artoos group zijn activiteiten uit in overeenstemming met volgende krachtlijnen:

1. Het naleven van milieurelevante wettelijke vereisten.
2. Een rationeel gebruik van water, energie en grondstoffen.
3. Het naleven van de vereisten van de FSC- en PEFC-standaard.
4. Het implementeren van de 17 Sustainable Development Goals van de VN in het dagelijks beleid.
5. Een correct en veilig omgaan met vervuilende of milieugevaarlijke stoffen en zoveel als praktisch mogelijk de beperking ervan bij onze productieprocessen.
6. Het voorkomen, correct sorteren en op wettelijke wijze verwijderen van afvalstoffen allerhande.
7. Het nemen van preventieve maatregelen om milieu-incidenten te vermijden of de gevolgen ervan te beperken.
8. Het stimuleren van milieubewust handelen van alle medewerkers via sensibilisering, opleiding, en het opleggen van uitgekiende werkvoorschriften.
9. Het verstrekken van milieu-informatie op een open en constructieve manier aan klanten, overheid en andere mogelijke belanghebbenden.

We streven naar een continue verbetering van onze milieuprestaties via de implementatie van deze krachtlijnen in meetbare, economisch verantwoorde milieudoelstellingen. Daarom passen we een milieumanagementsysteem toe dat voldoet aan de eisen van de internationale norm ISO 14001. Dit beleid maken we kenbaar aan onze personeelsleden, aan relevante leveranciers, aan de overheden en aan het publiek.

Klik hier voor ons ISO 14001 certificaat (2018-2021)