De uitdaging: drukwerkbestellingen vereenvoudigen

237 lokale afdelingen drukwerk bezorgen, gepersonaliseerd met de gegevens van hun afdeling.

Project

mooose

Klant

Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Ze komt op voor kwetsbare mensen en is actief op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. In Vlaanderen kan het Rode Kruis daarvoor een beroep doen op duizenden vrijwilligers. Het overgrote deel daarvan is actief in een van de 237 lokale afdelingen of 107 jeugdkernen van Rode Kruis-Vlaanderen.

Onze oplossing?
een gebruiksvriendelijke mooose

Via mooose kunnen alle lokale afdelingen hun drukwerk op een eenvoudige manier bij ons bestellen. En dat biedt het Rode Kruis-Vlaanderen een aantal grote voordelen. Alle lokale afdelingen kunnen via mooose briefpapier, groetenkaarten, visitekaartjes en omslagen bestellen. Via mooose worden de gegevens van hun eigen afdeling toegevoegd aan de template. Zo is het Rode Kruis zeker dat de huisstijl helemaal gerespecteerd wordt en heeft elke afdeling gepersonaliseerd materiaal. Twee vliegen in één klap.

Bloedaffiches en kalenders: grote oplage en heel veel versies

Elke Rode Kruisafdeling communiceert op regelmatige tijdstippen waar en wanneer hun bloedinzamelingen plaatsvinden. De data en locaties staan samengevat op de bloedkalender van de afdeling, en daarnaast kondigen ze de inzamelingen ook altijd aan via affiches. De lay-out van al deze affiches en kalenders is overal hetzelfde. Het hoofdkantoor geeft ons een excel door met alle gegevens van alle afdelingen, en op basis daarvan worden alle affiches en kalenders in één grote batch gedrukt.

3 mailings maar slechts 1 bestelling

De campagne voor fondsenwerving bestaat uit 3 verschillende communicaties, maar de afdelingen moeten hiervoor slechts 1 keer een bestelling in mooose plaatsen. Op basis van deze bestelling wordt er een huis-aan-huisfolder, een brief met folder en een dankbrief gegenereerd.

De gegevens, foto’s en andere variabelen worden per afdeling automatisch toegevoegd. De afdelingen geven in mooose ook de bedelingswijze aan: per post of via vrijwilligers. artoos group verzamelt alle bestellingen, en drukt en verzendt ze volgens de gekozen verzendingswijze.

Klant blij, wij blij

Mooose zorgt voor een gestructureerd bestelproces en een uniforme werkwijze. Daardoor kan Rode Kruis-Vlaanderen op een eenvoudige manier alle nodige communicatiematerialen en een sterke fondsenwervingscampagne ter beschikking stellen van al haar afdelingen. Afdelingen die overigens aangestuurd worden door vrijwilligers, en daardoor een optimale ondersteuning verdienen!