Pantarein en artoos group zijn long time friends. We zijn bijna buren, werken regelmatig samen en delen dezelfde waarden; hetzelfde duurzame engagement. Toen Pantarein ons de plannen voor Susanova uit de doeken deed, waren we meteen enthousiast.

Susanova is het gloednieuwe mediaplatform van Pantarein over duurzaam ondernemen en innoveren in Vlaanderen. Online vind je nieuws, voorbeeldverhalen, innovaties, inspirerende inzichten en artikels uit het Susanova-magazine. Offline, in het driemaandelijkse magazine, is er ruimte voor verdieping.

Voor Pantarein was het een logische keuze om met artoos group samen te werken voor de druk van het Susanova-magazine. Daar zijn we heel blij mee. Susanova biedt immers content waarin we geloven volgens een aanpak waarin we geloven: online berichtgeving die kort op de bal speelt, in combinatie met diepgravende offline artikels.

De geboorte van Susanova brengt onze relatie met het gelijkgestemde Pantarein naar the next level. We hebben elkaar meer dan ooit gevonden in ons gezamenlijk duurzaam engagement en we zijn ervan overtuigd dat we onze stem op dat vlak samen nog harder kunnen laten klinken. Be prepared!

Wil je meer weten over ons hart voor mvo? Kijk hier.