Het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid sloot op 1 maart een raamcontract voor drukwerk met artoos group. Daardoor kunnen de Vlaamse overheid en lokale besturen voortaan drukwerk bestellen zonder een aparte overheidsopdracht te moeten voeren. En dat vereenvoudigt hun werk aanzienlijk.

Voor iedereen die in communicatie werkt, is snelheid een van de basiscriteria geworden. En dat was net het struikelblok voor heel wat organisaties. Het bestellen van drukwerk hield immers steeds het voeren van een overheidsopdracht in, wat tijdsintensief is en een doorlooptijd vergt. Met het raamcontract kan dit nu heel wat vlotter verlopen.

Frank Geets, Administrateur-Generaal Facilitair Bedrijf: “We schreven een omvangrijke tender uit met de bedoeling een raamcontract voor drukwerk te sluiten en zo het bestellen van drukwerk aanzienlijk te vereenvoudigen. Na een intensieve procedure werd de opdracht op 1 maart jl. gegund aan artoos group, een ervaren communicatieproductiehuis uit Kampenhout. Zij overtuigden ons met hun service, hun prijzen en hun duurzame aanpak – een criterium dat fors aan belang wint in alle aanbestedingen van de Vlaamse overheid.”

Dankzij het raamcontract kunnen alle entiteiten van de Vlaamse overheid voortaan eenvoudig en snel drukwerk en mailings bestellen. In grote lijnen gaat het dan over de Vlaamse ministeries, kabinetten van Vlaamse ministers, het Vlaams Parlement, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, verzelfstandigde agentschappen, strategische adviesraden, Vlaamse openbare instellingen, ocmw’s, universiteiten, universitaire associaties en hogescholen (cod. 11/10/2013, arts. II.2, II.3, en II.8) en ook provincies, steden en gemeenten.
Ook de MAGDA Documentendienst werkt voortaan volledig binnen het raamcontract.

Leen Artoos, Voorzitter Raad van Bestuur artoos group: “Opdat u en uw medewerkers onmiddellijk kunnen genieten van alle voordelen van het raamcontract, lanceerden we een centraal bestelpunt: print.vlaanderen. Daar kunt u al uw drukwerk en communicatiemateriaal bestellen zonder bestek. We hanteren immers vaste prijzen die centraal werden onderhandeld.

Dankzij deze radicale administratieve vereenvoudiging bestelt u voortaan dus veel sneller en makkelijker communicatiemateriaal zoals folders, affiches, magazines… maar ook administratief drukwerk en mailings.

Vlaamse overheidsinstanties die aangesloten zijn op de MAGDA Documentendienst of MAGDA Online van Digitaal Vlaanderen, kunnen het printen en verzenden van hun brieven of documenten immers ook binnen deze overeenkomst laten verlopen. U geniet steeds de garantie dat u duurzaam kwaliteitsdrukwerk en mailings aankoopt tegen de scherpe prijzen van het raamcontract.

De eerste bestellingen lopen binnen en iedereen reageert positief. Het is duidelijk dat dit een vereenvoudiging is die heel wat organisaties vooruithelpt en een berg werk en tijd bespaart.”

print.vlaanderen logo