Skip to main content

Het Milieubeleid .

Artoos group verbindt zich ertoe bij te dragen aan duurzame ontwikkeling om zo haar ecologische voetafdruk blijvend te beperken.
Artoos group oefent haar activiteiten dus uit als een verantwoordelijke onderneming met zin voor burgerschap, leeft de wetten van het land na en besteedt de nodige aandacht aan het welzijn van haar medewerkers, aan veiligheid en aan milieu.

Om dit te bereiken voert artoos group haar activiteiten uit in overeenstemming met de volgende krachtlijnen:

  1. het naleven van milieurelevante wettelijke vereisten;
  2. een continue vermindering van het gebruik van water, energie en grondstoffen;
  3. het naleven van de vereisten van de FSC- en PEFC-standaarden;
  4. de implementatie van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in het dagelijkse beleid;
  5. een correct en veilig omgaan met vervuilende of milieugevaarlijke stoffen en in onze productieprocessen het gebruik ervan zoveel mogelijk beperken;
  6. het voorkomen, verminderen, correct sorteren en het op wettelijke wijze verwijderen van afvalstoffen allerhande;
  7. het nemen van preventieve maatregelen om milieu-incidenten te vermijden of de gevolgen ervan te beperken;
  8. alle medewerkers stimuleren om milieubewust te handelen via sensibilisering, opleidingen en het opleggen van uitgekiende werkvoorschriften;
  9. op een open en constructieve manier milieu-informatie verstrekken aan klanten, overheid en andere mogelijke stakeholders.

Wij streven naar een continue verbetering van onze milieuprestaties door deze krachtlijnen te implementeren in meetbare, economisch verantwoorde milieudoelstellingen.

Daarom passen we een milieumanagementsysteem toe dat voldoet aan de eisen van de internationale norm ISO 14001.

Meer info

NEEM
CONTACT.

Een telefoontje, mailtje of bericht. Voor ons is dat allemaal de start van een goed gesprek. Een gesprek waarin we samen bekijken hoe we je optimaal kunnen helpen bij de realisatie van je communicatie. Want dat is onze sterkte: dingen doén.

Laat je gegevens hier achter

ARTOOS GROUP

Oudestraat 19
1910 Kampenhout

CONTACT

T +32 16 60 00 85
E info@artoosgroup.eu

artoos group
ARTOOS NV
BE 0454.157.562